De op deze website getoonde gegevens, waaronder teksten, foto’s, illustraties, handels- en merknamen, logo’s en beeldmerken, zijn eigendom van Experned, dan wel bij Experned rechtsgeldig in gebruik. De gegevens worden beschermd op grond van diverse intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteursrecht en merkenrecht. Gebruik van de website geeft de gebruiker geen enkel recht op de hier bedoelde rechten en/of gegevens.

Overname of vermenigvuldiging van de gegevens op de website is, anders dan uitsluitend voor privégebruik , niet toegestaan zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Experned.


Vraag of probleem? Neem vrijblijvend contact met ons op!